افرادی که روزه بر آن‌ها واجب نیست!

همه مراجع معتقدند بر چند دسته روزه واجب نیست:

1. پیرمرد و پیرزنى که گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد

2. زن باردارى که گرفتن روزه براى حمل یا خودش ضرر دارد

3. زن شیر دهى که گرفتن روزه، براى بچه یا خودش ضرر دارد

4. بیمارى که گرفتن روزه براى او ضرر دارد

5. کسى که بیمارى دارد که زیاد تشنه مى‏شود و نمى‏تواند تشنگى راتحمل کند

6. کسى که به سن بلوغ نرسیده است

7. زنى که خون حیض و نفاس مى‏بیند

8. کسى که به مسافرت مى‏رود و در جایى قصد اقامت ده روز نمى‏کند

9. کسى که به جهت ضعف بنیه، گرفتن روزه براى او مشقّت فراوان دارد و غیرقابل تحمل است

10. کسى که بى هوش است و یا در کما به سر مى‏برد

11. دیوانگان.

منبع: توضیح المسائل مراجع، 1729، 1725، العروه الوثقى، ج 2 ؛ کتاب الصوم، فصل فى طرق ثبوت الهلال.

افرادی که روزه بر آن‌ها واجب نیست - 1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.