جرم چیست و با وزن چه تفاوتی دارد؟

جرم مفهومی بنیادی در فیزیک است که به طور شهودی مقاومت جسم در برابر شتاب در هنگام اعمال نیرو یا قدرت گرانش یک جسم در جذب دیگر اجسام را می‌نمایاند. در حوزه‌های گوناگون فیزیک مانند مکانیک کلاسیک، نسبیت خاص و نسبیت عام تعریف‌های متفاوتی از این کمیت بیان می‌شود. این واژه ریشه‌ای پارسی است. واحد آن در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI)، کیلوگرم (kg) می‌باشد.

جرم با وزن متفاوت است اما آن‌دو باهم «آلفا» یعنی متناسب هستند نه برابر. در کاربردهای روزمره به اشتباه آن را همان وزن می‌شناسند، ولی در فیزیک و مهندسی وزن به نیروی گرانشی وارد بر اجسام گفته می‌شود. البته در کاربردهای روزمره جرم و وزن با هم متناسب‌اند و این همانند انگاری مشکلی پیش نمی‌آورد، ولی در موارد ویژه‌ای مهم می‌شود:

  • در سنجش‌های دقیق، به خاطر تغییر در شدت نیروی گرانشی زمین در جاهای گوناگون
  • در جاهایی دور از سطح زمین، مثلاً در فضا یا در سطح سیاره‌های دیگر

سایر یکاهای اندازه‌گیری جرم

  • گرم
  • تن
  • اونس
  • پوند
  • پنی
  • سوت
  • قیراط
  • مثقال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.