نقوشی زیبا با نام ماندالا و معانی آن‌ها

ماندالا جدولی است هندسی مورد استفاده در ادیان بودا و هندو که به عنوان نمادی برای جهان هستی به کار می‌رود. اصل ماندالا از دین هندو است ولی در آیین بودا هم کاربرد زیادی پیدا کرده‌است. ماندالاها دایره‌هایی نمادین برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون انسان هستند. مرکز دایره جدول ماندالا برای تمرکز در حین مراقبه دینی بکار می‌رود. اشکال متقارن هندسی ماندالا خودبخود توجه شخص را به مرکز دایره جذب می‌کنند. البته گستره کاربرد ماندالا بسیار وسیعتر از آیینهای یادشده‌است. مثلاً در معماری فرهنگ‌های اسلامی و مسیحی هم طرحهای ماندالا دیده می‌شود.

نقوشی زیبا با نام ماندالا و معانی آن‌ها - 1
نقوشی زیبا با نام ماندالا و معانی آن‌ها - 2
نقوشی زیبا با نام ماندالا و معانی آن‌ها - 3
نقوشی زیبا با نام ماندالا و معانی آن‌ها - 4

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.