5 قدم برای داشتن ذهنی مثبت‌نگر

داشتن ذهنی مثبت‌نگر با یک درک آغاز می‌شود، با درک این‌که شما تنها کسی نیستید که سختی می‌کشید، شکست می‌خورید و دوباره از نو شروع می‌کنید. اینکه شما تنها نیستید، باعث می‌شود راهی را برای خود از تاریکی پیدا کنید. تلاش کنید حمایت اطرافیان را داشته‌باشید، اما به‌خاطر بسپارید که مهم‌ترین چیز برای شما خودتان هستید.

نگرش می‌تواند تغییر کند

اگر چیزی را دوست ندارید، آن را عوض کنید، و اگر نمی‌توانید آن را عوض کنید، نگرش‌تان را تغییر دهید! زمانی که انتخاب می‌کنید مثبت‌نگر باشید، اتفاق‌های بهترین برایتان خواهد افتاد، اما زمانی که به خودتان اجازه‌ی منفی نگاه‌کردن می‌دهید، درواقع به احساسات تاریک جای رشد می‌دهید و نگرانی‌هایتان بیشتر می‌شود. نگرش همه چیز است، و بهتر این است که کنترل آن کاملاً با شماست! پس در بدترین شرایط هم مغزتان را کنترل کنید.

 

مثبت‌نگری، قدرت بی‌همتای شماست

بهتر است قدرت درونتان را بشناسید، حتی زمانی که شما همه‌چیز را از دست دادید، قدرت شما درون شماست. بهترین کار این است که از عشق و زندگی بیاموزید. زمانی که مثبت نگاه کنید، حتی اگر اوضاع خیلی بد هم شود، چیزی نمی‌تواند قدرت شما را از شما بگیرد. قدرت درون خود را بشناسید تا بهترین‌ها را به‌دست آورید حتی وقتی که تمام وجودتان قصد تسلیم‌شدن دارد. به هرچیزی که اتفاق می‌افتد به چشم یک معنا نگاه کنید و آن را دلیلی بر اتفاقی بهتر و بزرگتر بدانید.

 

در حال زندگی کنید

در زندگی، شما تا زمانی که در حال زندگی نکنید، نمی‌توانید چیزی را کنترل کنید. دقت کنید که زندگی شما الان است و فقط الان است که می‌توانید کاری را انجام دهید!

5 قدم برای داشتن ذهنی مثبت‌نگر - 1
 

خودتان را دوست داشته‌باشید

ذهن شما، حرف‌هایتان را باور می‌کند. پس بهتر است چیزهای خوبی را به خودتان بگویید! این چیزها را با خود تکرار کنید:

  • من کافی هستم.
  • من ارزشمند هستم.
  • من می‌توانم این‌کار را انجام دهم، فقط باید ادامه بدهم.
  • من از پس این بر می‌آیم.
  • من قدرتمند هستم.
  • چیزی نمی‌تواند من را متوقف کند.
 

از مثبت‌نگری کاذب دوری کنید

گاهی اوقات ما به سختی‌ها توجه نمی‌کنیم و فقط به خودمان دستور ادامه‌دادن می‌دهیم. این مثبت‌نگری و تلاش کاملاً کاذب است، سختی‌ها را ببینید، درس بگیرید، به احساسات‌تان اجازه‌ی فوران بدهید، اما باز هم ادامه دهید، چون قرار نیست تسلیم شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.