مرور برچسب

آب گرم

دوش آب گرم می‌تواند به بهتر خوابیدن کمک کند!

تحقیقات جدیدی ثابت کرده که دوش آب گرم قبل از خواب باعث می‌شود زودتر به خواب بروید! درواقع اهمیتی ندارد که مدت زمان این دوش کوتاه یا بلند باشد، درهرصورت به شما کمک خواهد کرد و کیفیت خوابتان را هم افزایش خواهد داد. این کار باعث کاهش دمای بدن