مرور برچسب

اختلال دوقطبی

درمان اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی بیماری است که ممکن است برای هرفردی اتفاق بیفتد، درحالتی که دارای مراحل مختلف و متفاوتی است. این اختلال دارای درمان‌های متفاوتی است که از آن‌ها می‌توان به گفتار درمانی، دارودرمانی و مدیریت سبک زندگی اشاره کرد. داروهای