مرور برچسب

اعتیاد

چگونه با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مقابله کنیم؟!

شبکه‌های اجتماعی راهی شده برای انسان‌ها که ارتباط راحت‌تری با افراد دیگر حتی باوجود فاصله‌ی زیاد داشته‌باشند. اما در گذر زمان شاهد آن هستیم که از فضای مجازی در راه‌های دیگری استفاده می‌شود! اما جدا از این مسئله، استفاده از فضای مجازی برای

ویرانگر نوین جامعه، اعتیاد

اعتیاد حالتی، که در آن شخص به علت روانی یا مصرف مواد شیمیایی، طبیعی دچار ضعف اراده درکنترل تکرار اعمال خود می‌شود هرچند ضعف اراده فی نفسه بیماری نیست ولی به علت عوارضی که بر سیستم عصب مرکزی شخص ایجاد شده به عنوان بیماری فرض می‌شود و این…