مرور برچسب

اقیانوس

بزرگ‌دندان یا مگالودون چیست؟

مگالودون نام یک گونه از راسته کوسه‌سانان است. مگالودون‌ها در حدود ۱۵٫۹ تا ۲٫۶ میلیون سال پیش و در دوران نوزیستی یا سِنوزوئیک در آب‌های تمام اقیانوسهای جهان می‌زیستند. مگالودون یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شکارچیان تاریخ در راستهٔ مهره