مرور برچسب

اوزون

آلودگی هوا، سالانه بیشتر از مصرف سیگار انسان می‌کشد!

بگذارید با داستانی آغاز کنیم .. در سال 2012، هنگامی که او 62 سالش شد، همراه با همسرش از خانه‌ی کوچک نزدیک شهرشان به خانه‌ای نو در مرکز شهر نقل مکان کردند تا در کنار دخترش باشد. او از اینکه می‌توانست زمان بیشتری را صرف نوه‌هایش بکند بسیار