مرور برچسب

اکران

تاریخ اکران دنباله‌های فیلم آواتار

به گفته عوامل فیلم آواتار، قرار است این فیلم دنباله‌دار باشد. مشخص شدن تاریخ اکران دنباله‌های آن گویای تلاش این مجموعه برای ساخت دنباله‌ها است. تاریخ اکران دنباله‌های فیلم آواتار آواتار 2 در 17 دسامبر 2021آواتار 3 در 22 دسامبر