مرور برچسب

ترور خاموش

سریال ترور خاموش بر روی آنتن می‌رود!

بنا به اخبار و گزارش‌ها، سریال ترور خاموش درحال حاضر در مراحل پایانی فنی خود است و از اول مهرماه برروی آنتن خواهد رفت. این سریال، ادامه‌ای برای سریال سارق روح است و درواقع نام آن در ابتدا مرگ خاموش بود که به انتخاب کارگردان مجموعه، نام آن