مرور برچسب

تصفیه‌کننده‌

5 راه کم‌کردن مصرف آب

تحقیقات نشان می‌دهد که امروزه در بحران کم‌آبی قرار داریم و به‌زودی بسیاری از کشورها دچار بی‌آبی می‌شوند، اما در این موقعیت باید چه کنیم؟؟ استفاده از تصفیه‌کننده‌های خورشیدی دمای هوای بالا از دلایل اصلی کمبود آب است، اما پیشنهاد…