مرور برچسب

رنگ‌آمیزی

رنگ‌آمیزی و کاهش استرس

رنگ‌آمیزی باعث کاهش استرس و نگرانی و احتمال کمتر ابتلا به افسردگی و افزایش آرامش فرد می‌شود. درواقع افرادی که به این‌کار علاقه دارند و آن را انجام می‌دهند، ادعا می‌کنند که ذهنی آرام‌تر و شادتر دارند و به بیان آن‌ها، هنگام رنگ‌آمیزی