مرور برچسب

زبان

علم زبان‌شناسی چیست؟

زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد. به مفهوم جدید آن، علمی نسبتاً نوپا بوده که قدمتی تقریباً یک صد ساله دارد، اما مطالعات تخصصی دربارهٔ زبان به چند قرن پیش از میلاد بازمی‌گردد، یعنی زمانی که پانینی قواعدی برای…