مرور برچسب

زنجان

کوه‌های رنگین‌کمانی در زنجان

کوه‌های رنگین‌کمانی شاید بهترین نامی بود که روی این کوه‌ها گذاشتند چرا که از رنگ‌های بی‌نظیر تشکیل شده‌است. این کوه‌های زیبا در مسیر زنجان و آذربایحان شرقی قرار دارند و در گویش محلی به نام "آلاداغ‌لار" خوانده می‌شوند. از آن جا که این مسیر