مرور برچسب

ساز

فلوت و انواع آن

فلوت خانواده‌ای از سازهای موسیقی در گروه سازهای چوبی-بادی است. فلوت برای اولین بار درحدود 35000 تا 43000 سال پیش در منطقه‌ی سوابین جورا، یعنی آلمان امروزی یافت شد و از آن استفاده شد و جزو سازهای بسیار قدیمی به‌شمار می‌آید. باوجود اینکه