مرور برچسب

شیر برنج

افرادی که توانایی گوارش شیر را ندارند، چه جایگزینی باید داشته‌باشند؟

آیا تا کنون به این فکر کرده‌اید که شیر هم جایگزین دارد؟ حتما در اطرافیانتان کسانی هستند که به خوردن شیر تمایل ندارند یا نمی‌توانند شیر مصرف کنند اما چه می‌شود اگر این ماده غدایی با ارزش از لیست مصرف این افراد حذف شود. باید توجه کرد سیستم…