مرور برچسب

طنز

از کاریکلماتور چه می‌دانید؟

کاریکلماتور (آمیختهٔ کاریکاتور و کلمات) نامی است که پرویز شاپور در سال ۱۳۴۷ بر نوشته‌های خود که در مجلهٔ خوشه به سردبیری احمد شاملو چاپ می‌شد گذاشت. این واژه حاصل پیوند دو واژ‌ی "کاریکاتور" و "کلمه" است. به دید شاملو، نوشته‌های شاپور