مرور برچسب

فرانسه

بزرگ‌ترین خانه‌های جهان (بخش دوم)

بزرگ‌ترین خانه‌های جهان (بخش اول) ویلای لئوپلدا – ریورای فرانسه با بیش از یک قرن قدمت، این خانه توسط پادشاه لئوپلد دوم بلژیک به‌عنوان یک هدیه ساخته‌شد که دارای 11 اتاق خواب و 14 حمام است. این خانه به‌عنوان بیمارستان نظامیان در