مرور برچسب

قهوه سرد

نوشیدن چند فنجان قهوه در روز مجاز است؟

نوشیدن قهوه در صبح بسیار مفید است اما نوشیدن بیش از حد قهوه باعث ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. اما نوشیدن چند فنجان قهوه در روز مجاز است؟ اولین فنجان قهوه معمولاً اول صبح مصرف می‌شود، و فنجان دوم و سوم و چهارم وقتی بیرون می‌روید و

سه محرک موجود در چای به جز کافئین!

اکثر افراد چای را به داشتن کافئین معروف می‌دانند، اما خوب است بدانید که محرک‌های دیگری هم در آن وجود دارند که این سه محرک موجود در چای باعث ایجاد تاثیراتی برروی مغزتان می‌شود! این چهار محرک شامل تئوبرومین، تئوفیلین و ال‌تیانین که نوعی