مرور برچسب

لیکوپن

از گوجه چه می‌دانید؟

گوجه با نام علمی سلینم لایکوپارسیکم گیاهی از رده‌ی بادنجانیان است که اصالتاً اهل آمریکای جنوبی است. این گیاه در عامه به‌عنوان میوه شناخته می‌شود درحالی‌که جزوی از سبزیجات به‌حساب می‌آید. این ماده منبع اصلی لیکوپن است که نوعی آنتی‌اکسیدان…