مرور برچسب

ماسک صورت

پوشاندن سریع جوش و آکنه!

مواقع زیادی بوده که برای رفتن به مهمانی یا جایی دیگر نیاز به پوشاندن سریع جوش و آکنه داشته‌اید، اما آیا راه‌های مناسب این‌کار را می‌دانید؟ با ما همراه باشید تا از بایدها و نبایدهای پوشاندن سریع جوش مطلع شوید! استفاده از یخ استفاده