مرور برچسب

مرکبات

درمان سیاهی آرنج

سیاهی آرنج می‌تواند دلایل زیادی داشته‌باشد، ابتدا بهتر است دلایل آن را برشماریم: تجمع سلول‌های مردهسوختگی بر اثر نور آفتابافزایش سنعفونت به جا مانده از یک زخم قدیمیپسوریازیس یا اگزما این دلایل می‌تواند بخش‌های دیگری همچون پوست صورت