مرور برچسب

مهارت‌آموزی‌

شبیه‌سازی چیست؟

شبیه‌سازی یا سیمولاسیون، تقلید یک چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند است و معمولاً متضمن وانمایاندن شماری ویژگی‌ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانهٔ فیزیکی یا انتزاعی است. باواقعیت مجازی بیشتر آشنا شوید شبیه‌‌سازی در بسیاری…