مرور برچسب

همایون شجریان

همکاری علیرضا قربانی و همایون شجریان و شاهکار موسیقی ایرانی

از حدوداً پنج سال پیش، اخباری مبنی بر انتشار آلبومی و همکاری علیرضا قربانی و همایون شجریان که دو هنرمند بزرگ کشور هستند، منتشر شده‌است اما اخبار دقیقی از زمان انتشار آن در دسترس نبوده و نیست. اما اخیراً سخنانی حاکی از انتشار این آلبوم در