مرور برچسب

هوشمند

شهر هوشمند چیست و چه مزایایی دارد؟

شهر هوشمند شهری است که از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات استفاده می‌کند تا میزان کارایی افزایش یابد و اطلاعات را به‌طور کارآمدتری با مردم به اشتراک بگذارد و کیفیت دولت و همینطور رفاه شهروندان را افزایش دهد. معانی و تفاسیر متفاوتی راجع به

مدرسه هوشمند چیست و چه مزایایی دارد؟

مدرسه هوشمند همانطور که از نامش پیداست، با نوع سنتی آن بسیار متفاوت است! در این مدرسه، از وسایل پیشرفته و تکنولوژی‌های متفاوتی بهره گرفته می‌شود تا به هدف نهایی که تحصیل دانش‌آموزان است دست پیدا شود. درواقع هدف و ایده‌ی اصلی مدرسه هوشمند