مرور برچسب

هکر

با انواع هکر و کارهای آن‌ها آشنا شوید

در دو دهه‌ی اخیر تعداد هکرها در سراسر جهان افزایش شدیدی داشته که به انواع هکر با کارهای متفاوتی تقسیم می‌شوند. هکرها از روش‌های خاص خود برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می‌کنند که در این مطلب با مقاصد متفاوت آن‌ها آشنا می‌شویم. دزد بانک