مرور برچسب

وزن

5 قانون اساسی و مهم در اندازه‌گیری وزن

راه‌های درست و غلط زیادی در اندازه‌گیری وزن وجود دارد، اما آیا نمیخواهید که دقیق باشید و بتوانید خود را ارزیابی کنید؟ با ما همراه باشید تا 5 قانون اساسی و مهم را در این کار بشناسید. یک‌بار در هفته خود را وزن کنید اگر شما درحال انجام

جرم چیست و با وزن چه تفاوتی دارد؟

جرم مفهومی بنیادی در فیزیک است که به طور شهودی مقاومت جسم در برابر شتاب در هنگام اعمال نیرو یا قدرت گرانش یک جسم در جذب دیگر اجسام را می‌نمایاند. در حوزه‌های گوناگون فیزیک مانند مکانیک کلاسیک، نسبیت خاص و نسبیت عام تعریف‌های متفاوتی از این…