مرور برچسب

کیمچی

کیمچی چیست و چه خواصی دارد؟

در دهه‌ی اخیر، کیمچی به حد زیادی در دنیا معروف شده، اما آیا از خواص آن خبر دارید؟ کیمچی غذایی تقریباً تند است که مبدا آن کره است. کیمچی در کره به عنوان غذای همراه و معمولاً در تمام وعده‌های غذایی استفاده می‌شود. کیمچی را معمولاً می‌توان