مرور برچسب

گیلان

با این میوه‌ی عجیب، فیجوا آشنا شوید!

فیجوآ میوه‌ای است که در برزیل بوجود آمده است. این نام این میوه به صورت‌های فیجوآ، فیجوا، فی‌جوآ، فی‌جوا و فیجووا نوشته می‌شود. آن را با نام فوجیا نیز می‌شناسند. در ایران به‌طور محدود در استان‌های گیلان و مازندران کشت می‌شود. فیجوآ یک منبع