مرور برچسب

یادگیری زبان

یادگیری سریع‌تر و بهتر چگونه حاصل می‌شود؟

زمانی که سخن از یادگیری چیزی می‌شود، یک روش برای همه جواب نمی‌دهد. برای مثال در یادگیری زبان، برخی افراد علاقه دارند که بشنوند و یاد بگیرند، برخی دیگر ترجیح می‌دهند قواعد و کلمات را بیاموزند و صحبت کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند تا در

یادگیری زبان و تاثیر برروی مغز

امروزه اسکنرها و علم عصب شناسی به دانشمندان کمک میکند تا دریابند که وقتی شما زبان دوم یاد میگیرید چه اتفاقی برای مغز می افتد، در این مطلب، به بررسی ارتباط میان یادگیری زبان و تاثیر برروی مغز خواهیم پرداخت. یادگرفتن یک زبان خارجی